Emilia Tokarska

alevosía - podstęp, zdrada
asesinato - zabójstwo
auto - orzeczenie, akta sprawy, sygnatura akt
circunstancias agravantes - okoliczności
obciążające
circunstancias atenuantes - okoliczno lagodzące
calificación del delito - kwalifikacja prawna przestępstwa
desestimar - oddalić (odwołanie, apelację)
dolo - zamiar przestępczy
estupro - gwałt na osobie niepełnoletniej
fiscal - prokurator
homicidio - zabójstwo
hurto - kradzież bez użycia przemocy
imputado - podejrzany
instrucción - postępowanie przygotowawcze
juicio oral - przewód sądowy
perito - biegły
pliego de cargos - przedstawienie zarzutów
prescripción - przedawnienie
querella - zawiadomienie o przestępstwie, skarga
sobreseer - umorzyć